PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG PHONG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Danh sách học sinh đăng ký dự khảo sát chọ đội tuyển HSG lớp 9 năm học 2018-2019 28/08/2018 [HyperLink19]
2 Danh sách giáo viên Tiếng Anh 21/08/2018 [HyperLink19]
3 Danh sách học sinh vượt khó vươn lên học giỏi năm học 2017-2018 15/08/2018 [HyperLink19]
4 Danh sách đăng ký tập huấn hè 2018 15/08/2018 [HyperLink19]
5 Thống kê, rà soát phòng học thường trường THCS 10/08/2018 [HyperLink19]
6 Báo cáo việc rà soát học sinh đăng ký học chương trình trực tuyến tại gia đình 04/08/2018 [HyperLink19]
7 Hồ sơ tuyển sinh năm học 2018-2019 07/07/2018 [HyperLink19]
8 Báo cáo cơ sở vật chất trường học 28/07/2018 [HyperLink19]
9 Báo cáo kết quả thi vào THPT năm học 2018-2019 16/06/2018 [HyperLink19]
10 Báo cáo kết quả khắc phục các kiến nghị của đoàn thanh tra chuyên ngành năm học 2017-2018 12/06/2018 [HyperLink19]
11 Báo cáo tổng hợp kinh phí 01/06/2018 [HyperLink19]
12 Báo cáo rà soát, sắp xếp việc làm năm học 2018-2019 30/05/2018 [HyperLink19]
13 Các biểu mẫu thi đua năm học 2017-2018 31/05/2018 [HyperLink19]
14 Bản đăng ký mua hồ sơ sổ sách, quản lý năm học 2018-2019 2605/2018 [HyperLink19]
15 Báo cáo kết quả học nghề và số học sinh chuyển đi, chuyển đến năm học 2017-2018 25/05/2018 [HyperLink19]
16 Kế hoach ôn thi vào lớp 10 THPT 22/05/2018 [HyperLink19]
17 Thống kê chất lượng học kỳ II năm học 2017-2018 22/05/2018 [HyperLink19]
18 Danh sách CBQLGV, NV tính đến 20/05/2018 22/05/2018 [HyperLink19]
19 Danh sách giáo viên Tiếng Anh 16/05/2018 [HyperLink19]
20 Kế hoạch v/v thực hiện đmả bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học theo tiêu chuẩn quy định 12/05/2018 [HyperLink19]
123456