PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG PHONG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
25 V/v phát hành hồ sơ sổ sách quản lý 29/08/2018 [HyperLink19]
24 V/v tập huấn triển khai thực hiện phần mềm quản lý ngân hàng đề thi đối với các trường THCS 29/08/2018 [HyperLink19]
23 V/v khảo sát chọn đội tuyển HSG lớp 9 năm học 2018 - 2019 29/08/2018 [HyperLink19]
22 V/v thu thập thông tin nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục 29/08/2018 [HyperLink19]
21 V/v tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 29/08/2018 [HyperLink19]
20 V/v cử giáo viên thể dục tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục thể chất năm 2018 24/08/2018 [HyperLink19]
19 Kế hoạch v/v tổ chức các đoàn đi chúc mừng trường đạt chuẩn Quốc gia và thăm, dự lễ khai giảng năm học 2018-2019 24/08/2018 [HyperLink19]
18 Kế hoạch v/v tổ chức các đoàn đi chúc mừng trường đạt chuẩn Quốc gia và thăm, dự lễ khai giảng năm học 2018-2019 24/08/2018 [HyperLink19]
17 Giấy mời tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018; triển khai nhiệm năm học 2018-2019 24/08/2018 [HyperLink19]
16 V/v bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, giáo viên, nhân viên THCS hè 2018 20/08/2018 [HyperLink19]
15 V/v triệu tập cốt cán các bộ môn tham gia tập huấn hè 2018 20/08/2018 [HyperLink19]
14 V/v triệu tập cốt cán các bộ môn tham gia tập huấn hè 2018 20/08/2018 [HyperLink19]
13 V/v triển khai công tác bảo hiểm, cán bộ, giáo viên, học sinh và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 20/08/2018 [HyperLink19]
12 V/v triển khai công tác bảo hiểm, cán bộ, giáo viên, học sinh và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 20/08/2018 [HyperLink19]
11 Kế hoạch, quy mô số lớp, số học sinh năm học 2018-2019 - cấp THCS 14/08/2018 [HyperLink19]
10 V/v bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho CBQL, giáo viên , nhân viên THCS hè 2018 14/08/2018 [HyperLink19]
09 V/v triệu tập cốt cán các bộ môn tham gia tập huấn hè năm 2018 10/08/2018 [HyperLink19]
08 Kế hoạch, quy mô số lớp, số học sinh năm học 2018-2019 - cấp THCS 09/08/2018 [HyperLink19]
07 V/v triển khai công tác bảo hiểm cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 09/08/2018 [HyperLink19]
06 Kế hoạch, quy mô số lớp, số học sinh năm học 2018-2019 - cấp THCS 09/08/2018 [HyperLink19]
12345678910...