PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG PHONG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 14/04/2022 [HyperLink19]
2 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 21/10/2021 [HyperLink19]
3 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 21/10/2021 [HyperLink19]
4 Quy chế làm việc năm học 2020-2021 30/10/2020 [HyperLink19]
5 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020 - 2021 26/10/2020 [HyperLink19]
6 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 26/10/2020 [HyperLink19]
7 Kế hoạch khai giảng năm học 2020-2021 28/08/2020 [HyperLink19]
8 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020 14/10/2019 [HyperLink19]
9 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 29/09/2019 [HyperLink19]
10 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 17/11/2018 [HyperLink19]
11 Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 đến 2020 tầm nhìn đến năm 2025 01/04/2016 [HyperLink19]
12 Công văn 1069/SGD ĐT-VP của Sở giáo dục Hải Dương ngày 10/9/2015 hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015-2016 10/11/2015 [HyperLink19]
13 Thông tư số:17/2012/TT-BGDĐT ban hành ngày 16/5/2012 quy định về dạy thêm, học thêm 29/04/2014 [HyperLink19]
14 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số: 20/2013/QĐ-UBND tỉnh về việc dạy thêm, học thêm chương trình PT trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 29/04/2014 [HyperLink19]
15 Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 25/04/2014 [HyperLink19]
16 Báo cáo kiểm định chất lượng có thể tham khảo. 04/04/2014 [HyperLink19]
17 Kế hoạch lớp - học sinh THCS 2013-2014 18/02/2014 [HyperLink19]
18 Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. 15/06/2013 [HyperLink19]
19 Sử dụng sổ gọi tên ghi điểm trong nhà trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 23/02/2013 [HyperLink19]
20 Bìa Sáng kiến kinh nghiệm 23/02/2013 [HyperLink19]
    
12