PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG PHONG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 17/11/2018 [HyperLink19]
2 Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 đến 2020 tầm nhìn đến năm 2025 01/04/2016 [HyperLink19]
3 Công văn 1069/SGD ĐT-VP của Sở giáo dục Hải Dương ngày 10/9/2015 hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015-2016 10/11/2015 [HyperLink19]
4 Thông tư số:17/2012/TT-BGDĐT ban hành ngày 16/5/2012 quy định về dạy thêm, học thêm 29/04/2014 [HyperLink19]
5 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số: 20/2013/QĐ-UBND tỉnh về việc dạy thêm, học thêm chương trình PT trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 29/04/2014 [HyperLink19]
6 Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 25/04/2014 [HyperLink19]
7 Báo cáo kiểm định chất lượng có thể tham khảo. 04/04/2014 [HyperLink19]
8 Kế hoạch lớp - học sinh THCS 2013-2014 18/02/2014 [HyperLink19]
9 Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. 15/06/2013 [HyperLink19]
10 Sử dụng sổ gọi tên ghi điểm trong nhà trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 23/02/2013 [HyperLink19]
11 Bìa Sáng kiến kinh nghiệm 23/02/2013 [HyperLink19]
12 Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 23/02/2013 [HyperLink19]